درباره ما

به فروشگاه ما خوش آمدید

معرفی اجمالی فعالیت های انتشارات جامعه القرآن

«انتشارات جامعه القرآن» ، در راه نشر فرهنگ اصیل تشیع ، با تجربه های ارزشمند در عرصه چاپ و نشر ، و در ارتباط مستقـیم با پژوهشگران و محققان عرصه دین ، با چشم اندازی وسیع و افقی به گستردگی پهنه بی کران تلاش و کوشش از سال کار خود را آغاز کرد.

 

از آغاز افتتاح موسسه تاکنون در مدت حدو د ۱۵ سال تلاش ، بیش از ۲۰۰ عنوان مجلد کتاب به چاپ رسیده که در موضوعات مختلف ازجمله آموزش قرآن ویژه کودکان و بزرگسالان تقسیم بندی شده اند.

با احترام

انتشارات جامعه القرآن الکریم

مدیرمسئول انتشارات: سید علیرضا طباطبایی