چگونه مطالعه کنیم؟
چگونه مطالعه کنیم؟

چگونه مطالعه کنیم؟

موجودی: نا موجود

توضیحات محصول

این کتاب برای مطالعه و تحصیل دروس ضروری و در چهار فصل تدوین شده که نتیجه‏ی سالها تجربه و تدریس مؤلف است.

مؤلف: محمود مقدمی


این کتاب برای مطالعه و تحصیل دروس ضروری و در چهار فصل تدوین شده که نتیجه‏ی سالها تجربه و تدریس مؤلف است.

حمل و نقل

ارسال به سراسر کشور با پست عادی ، پیشتاز و باربری

کارت تخفیف

تخفیف در خریدهای بعدی