سبد خرید - 0 مورد

سبد خرید شما خالی است.

نماز و نیایش

نیایش خداوند

نیایش خداوند

خدایا تو را می‌ستایم، تویی را که وقتی می‌خوانمت مرا اجابت می‌کنی. هر چند وقتی تو مرا می‌خوانی من کاهلی می‌کنم. خدایا تو را می‌ستایم، تویی که هرگاه ندایت کردم…

پرواز سنگ ها

پرواز سنگ ها

طیبه شامانی شعر زیبای زیر را در وصف خداوند سروده است.

همه جا تویی

همه جا تویی

شعر کوتاه زیر را طیبه شامانی برای خداوند سروده است.

دوستم داشته باش

دوستم داشته باش

خداوند به همه بندگانش نزدیک است، هر کس خداوند را یاد کند، خداوند نیز او را یاد خواهد کرد و همه کسانی که بر او توکل می کنند را دوست دارد.