سبد خرید - 0 مورد

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

سیدمهدی سیف/ حروف ناخوانا

سیدمهدی سیف/ تلفظ الف

در این برنامه استاد سید مهدی سیف درباره موضوع حروف ناخوانا و الف بعد از واو آخر کلمه توضیح می دهند همچنین به مرور دروس گذشته می پردازند.وارد الفالف در…