سبد خرید - 0 مورد

سبد خرید شما خالی است.

سیدمهدی سیف/ حروف ساکن

سیدمهدی سیف/ حروف ناخوانا

در این برنامه استاد سید مهدی سیف درباره موضوع حروف ساکن توضیح می دهند همچنین به مرور دروس گذشته می پردازند.
سکون و شکلهای آن ˆ ‍°
حرفی که این علامت داشته باشد ساکن گویند

علامت سکون و جزم در نوشتن یکی است

اما جزم مخصوص حرف آخر فعل fوده و عامل می خواهد و عارضی است مانند الم یعلمْ ولی سکون بدون عامل بوده و ثابت است.

معنی سکون آنست که حرف زیر آن خوانده می شود

اما به کمک حرکت حرف قبل از خود و به تنهائی قابل تلفظ نیست و حتماً در بخش حرف قبل از خود قرار گرفته و به همین جهت سکون را علامت می گوئیم.


در مقابل صدا پس سکون = بیصدائی مانند مِنْ لَیْل نَجْم و در بعضی قرآن ها اصلاً علامت سکون را ننوشته زیرا خود بی علامت بودن یعنی ساکن. 

مدیر سایت وب‌سایت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.